Informuję, że zgodnie z par. 23 Statutu Nadnoteckiego Stowarzyszenia Strzeleckiego na wniosek Zarządu NSS 13 maja 2018 r. o godz. 12:00 w Lubaszu na ul. Wiejskiej 36 odbędzie się Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne Nadnoteckiego Stowarzyszenia Strzeleckiego.

Program:

  1. Otwarcie Zgromadzenia- wybór przewodniczącego Zgromadzenia, wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Sprawozdanie Zarządu.
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  6. Udzielenie absolutorium Zarządowi- uchwała.
  7. Wybory uzupełniające do Władz Stowarzyszenia.
  8. Omówienie i podjęcie uchwał w innych sprawach zgłoszonych przez Zarząd lub jako dodatek do porządku obrad.
  9. Wolne wnioski

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, następny termin wyznacza się na godz. 12:15.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu

Marek Kozera

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *