Z początkiem lipca 2017 roku Nadnoteckie Stowarzyszenie Strzeleckie uzyskało licencję klubową Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Dzięki temu członkowie NSS mogą ubiegać się nie tylko o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich, ale również na pozwolenie na broń do celów sportowych. W związku z powyższym utworzona została Sekcja Sportowa Klasy Powszechnej Nadnoteckiego Stowarzyszenia Strzeleckiego. Dzięki temu jesteśmy władni między innymi do przeprowadzenia egzaminu na patent strzelecki. Chcielibyśmy również zaznaczyć, że zdanie egzaminu na patent strzelecki jest niezbędne, aby ubiegać się o pozwolenie na broń do celów sportowych.

Aby przystąpić do egzaminu na patent strzelecki należy:

  1. Powiadomić drogą mailową Zarząd NSS o chęci do przystąpienia do egzaminu na patent strzelecki drogą mailową, na adres: biuro@nss.org.pl.
  2. Być członkiem NSS oraz mieć opłacone składki członkowskie i ubezpieczeniowe za rok 2017. W przypadku członkostwa w sekcji sportowej składka członkowska wynosi 300 zł na rok + 50 zł z tytułu ubezpieczenia nnw. Dodatkowo w tej cenie każdy członek naszego stowarzyszenia posiada również członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim. Ważna informacja- NSS nie pobiera wpisowego.
  3. Dostarczyć „wniosek o przyjęcie do Sekcji Sportowej Klasy Powszechnej Nadnoteckiego Stowarzyszenia Strzeleckiego” wraz z podpisaną „karta zgłoszenia zawodnika”. Dokumenty do pobrania poniżej.
  4. Odbyć kurs przygotowujący do egzaminu na patent strzelecki.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do Sekcji Sportowej Klasy Powszechnej

Karta zgłoszenia zawodnika

19.07.2017. Uwaga

Najbliższy egzamin na patent strzelecki planowany jest w listopadzie b.r. Ponieważ egzamin na patent strzelecki można zdawać najwcześniej 3 miesiące od rejestracji zawodnika w systemie PZSS, prosimy o niezwłoczną deklarację zainteresowanych, najpóźniej do 28.07.2017 r. Deklaracja w późniejszym terminie będzie skutkować koniecznością odbycia egzaminu dopiero w 2018 roku.