Witajcie

Jesteśmy grupą ludzi z pasją. Nadnoteckie Stowarzyszenie Strzeleckie zostało przez nas powołane, aby popularyzować kolekcjonerstwo broni palnej oraz strzelectwo jako sport i hobby wśród dorosłych i młodzieży.